ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เลือกคอร์สอบรมและกรอกข้อมูลส่วนตัวเมนู "ลงทะเบียน" เพื่อทำการสมัครเข้าร่วมอบรม
2. เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับลิงค์แจ้งชำระเงินทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (กรณีท่านที่เลือกผ่อนชำระบัตรเครดิต (3 เดือน) จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปหลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียน)
3. เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน และจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
4. ท่านสามารถติดตามสถานะการชำระเงินได้ที่เมนู "ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน"