ลงทะเบียน : คอร์สเรียนโซล่าเซลล์ PREMIUM ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567 (นครราชสีมา เขาใหญ่)
คอร์สเรียนโซล่าเซลล์ PREMIUM ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567 (นครราชสีมา เขาใหญ่)
ค่าลงทะเบียน 14,900.00 บาท

จำนวนเงินที่ต้องชำระ 14,900.00 บาท